Strukturera och utveckla

Ursprung: en av de största företagstidningarna stod inför en relansering. Uppgiften var att bygga en tidning som skulle intressera både anställda och andra.

Genomförande: Ett regelverk som styrde redigering och design. En tydligare tidning med skillnad på stort och smått. Klara vinjetter som visade ämnesområden och olika branscher. Mera betoning på reportage och människor. Och det vägvinnande – mera reportage om människor.

Resultat: en lättläst tidning där de anställda lättare kunde hitta både inslag som berörde dem själva och artiklar om intressanta företeelser i det stora företaget.

Effekt: medarbetarnas större intresse av sin tidning!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Vi ipeab

Kunder i fokus

  • Visit
  • Visit
  • Visit
  • Visit