Skapa stolthet med en tidning

Ursprung: en kundtidning skulle förnyas. Uppmaningen var att presentera en tidning med ny layout och en tydligare profil för läsarna.

Genomförande: en klar struktur av tidningens innehåll och design samt stor vikt vid större och illustrerande bilder. Med flera reportage om människor som fick sin berätta sin respektive historia blandat med inslag från doktorer och sakkunniga.

Resultat: uppskattning från nära 20 000 medlemmar, en stolthet inför handikappbranschen och ett ökat medvetande om att fler måste få tidning, som läkare och specialister inom vården, läkemedelsbolag med flera.

Effekt: rankad etta av läsarna i en undersökning!

Reflex #1-10.pdf

Kunder i fokus

  • Visit
  • Visit
  • Visit
  • Visit