Att syna villkoren

Alternativen är många, uttryckssätten skiftar, kulörerna ett antal – men nånstans måste ett företag eller organisation känna tillit. ”Det här är vi, den här kommunikationen är verkligen baserad på vår vardag och vad vi är bra på.”

Därför föreslår Regi en workshop där vi använder metoden 360´. Ett ”När, Var, Hur” om kommunikation. När ni gör något, var ni vänder er, hur ni agerar. Och inte minst varför.

Vi är bra på att ställa frågor, ni är bra på att svara. Ni kan branschen och villkoren. Vi har utanförskapet och av allt blir det en bra korsbefruktning. En workshop med 360´innebär att vi dokumenterar allt, analyserar och återkommer med ett förslag till kommande strategi.

Här ser du ett antal bilder med olika former av kommunikation där vi har har gett förslag till genomförande. Seminarier, mässor, event marketing, utställningar och till och med kungabesök. Att vi kan utlova kungens deltagande är att ta i, men vi kan ge alternativa förslag.

Modellen 360´ är skapad för att du ska komma till rätt beslut

Ni anslår en halvdag, väljer ett antal nyckelpersoner och Regi leder diskussionerna och tillsammans står vi för en slags revision av er strategi. I utbyte får du och ditt företag en taktik som bygger på egen kunskap och egna värderingar och ni känner er säkrare inför morgondagen.